فیلم آموزش زناشویی،مستند ایرانی،دوجنسه،فقر و فحشا،شوک،مستند پارتی دی وی دی آموزش زناشویی و زوجین http://ashnamahbob.mihanblog.com 2016-07-29T18:30:33+01:00 text/html 2016-05-14T05:49:04+01:00 ashnamahbob.mihanblog.com امین خرید فیلم کامل آموزش زناشویی http://ashnamahbob.mihanblog.com/post/19 <p>&nbsp;</p><div><p style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 20pt;">خرید فیلم کامل آموزش زناشویی</span></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 20pt;"><br type="_moz"></span></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 20pt;"><span style="font-family: Arial;">( <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">توجه فرمایید خرید این محصول به افراد متاهل توصیه می شود</span></strong> )</span></span></p><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202224.png" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی" width="500" height="157"></span></span></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این فیلم برای افراد کمتر از 18 سال مناسب نیست</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><font face="Arial"><span style="font-size: 21.3333px;">خرید فیلم کامل آموزش زناشویی</span></font></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">آیا می دانید علت اصلی بیش از 50% طلاقها در ایران ناشی از نارضایتی جن**سی و عدم آشنایی با این مسائل می باشد؟!</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202191.jpg" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">بسیاری از زنان در زندگی زناشویی خود هیچگاه ار*گا*سم را تجربه نمی كنند و در موارد زیادی وانمود می كنند كه ار*گا*سم شده اند.</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">چـرا خـانـم هـا تـصـور مـی كـنـند تـوانایی رسیدن به اوج لذ*ت جن*سی را ندارند؛ آیا میـدانید كه تمام خانم ها قادر به رسیـدن به این مرحله می باشند؟</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">بله؛ حقیقت دارد ! &nbsp;شاید در مورد انز*ال خانمـها چـیـزهایی شنیده باشید و یا مانند خیلی از افراد، اصلاً بـه هیچ وجه با آن آشنا نباشید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: Arial;">:: اخطار:: تماشای این مجموعه برای افراد زیر 18 سال به هیچ وجه توصیه نمی شود::</span></strong></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298461714.jpg" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">بسیاری از مردان نیز تنها یك سطح از ارگا*سم را تجربه می كنند و اطلاعی از روشهایی كه می تواند باعث شود تا ل*تی عمیق تر و طولانی تر همراه با انز*ال من*ی بیشتر را تجربه كنند ، ندارند .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://www.saritar.com/wp-content/uploads/2012/04/100381image005.jpg" alt="خرید فیلم آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">قیمت : فقط 4200 هزار تومان</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت.</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">فیلم کامل آموزش زناشویی</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این دی وی دی شامل ویدئوهای آموزشی می باشد .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-family: Arial; font-size: 21.3333px;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202322.png" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">امروزه داروها و مواد شیمیایی مختلفی با اسامی گوناگون در داروخانه ها و فروشگاه های اینترنتی با قیمتهای بسیار گزاف به فروش می رسند اما آیا &nbsp;آنها &nbsp; تاثیرگذار هستند؟</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این داروها، اسپری ها، صابونها، كرم ها، ژل ها و ... یا تاثیرگذار نیستند و یا اگر هم تاثیری بگذارند آنچنان ناچیز است كه قابل ذكر نیست و البته در مواردی این اجناس تقلبی بوده و تاثیرات سوء نیز به همراه دارند .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202322.png" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">چاره كار تنها آموختن شیوه ها و تكنیك های علمی و جدید و بالا بردن سطح اطلاعات است.&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp;<a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202235.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a>&nbsp; &nbsp;</span></span><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-family: Arial; font-size: 21.3333px;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202235.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a>&nbsp;&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">1 دی وی دی آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">قیمت : فقط 4200 تومان</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><br></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;آموزش &nbsp; &nbsp;علمی روابط بین زن و مرد بی حیا*یی نیست بلكه یك نیاز ضروریست كه &nbsp; متاسفانه &nbsp;در كشور ما این آموزش به مردان و زنان ایرانی یا داده نمی شود و &nbsp; یا از &nbsp;راههای نا مناسب (فیلمهای پو...ن) می رسد كه در نتیجه آسیب های &nbsp;جدی &nbsp;به &nbsp;روابط زوجین می زند .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-size: 13.3333px;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202489.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">من تحقیقاتی پیرامون این موضوع داشتم و با تكنیك های جدیدی آشنا شدم كه &nbsp;نیاز به آموزش دارند كه قصد دارم نتیجه تمام تحقیقات رو در یك بسته در &nbsp;اختیار تمام علاقه مندان قرار بدم تا از این طریق كمك كنم كه همسران &nbsp;ایرانی زندگی زناشویی سالم و پرنشاطی رو تجربه بكنند .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><br></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اگر به آموزش هایی كه در این بسته داده شده ، دقت كنید من به شما این قول رو می دم كه هم خودتون و هم همسرتون لذت بسیار بیشتری خواهید برد&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298461769.jpg" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">فرصتی بدست آمده تا ما شما را به رویا های عاشقانه زیستن ببریم.</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این حق شماست كه در هزاره ی جدید مهارت های شاد زیستن را بدانید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این دی وی دی به صورت محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">قیمت : فقط 4200 تومان</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">1 دی وی دی آموزشهای قبل و بعد ازدواج ( <strong>کاملا تصویری</strong> )</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-size: 13.3333px;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202489.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">شما با بكارگیری آموزشهای این بسته به سادگی می توانید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt;">خود را بعد از مدتی در بین &nbsp;انسانهای &nbsp;زیبا وسالم وخوشبخت و موفق خواهید دید .</span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298462088.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این دی وی دی به صورت محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202489.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">ما به كمك این بسته &nbsp;ثابت می كنیم روش عاشقانه زیستن چیست .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">آموزش کامل و جامع تکنینک های رابطه موثر</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">شما در این بسته یاد خوهید گرفت که چگونه همسر یا فرد ایده آل خود را ار ضا کنید و دیگر یه رابطه یک طرفه نداشته باشید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">دلایل جدایی پس از رابطه جنسی و همچنین آموزهای پایداری روابط به شما اموزش داده میشود .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">1 دی وی دی آموزشهای قبل و بعد از ازدواج ( کاملا تصویری )</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">قیمت : فقط 4200 تومان</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">توجه !! این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعد از ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Arial"><span style="font-size: 21.3333px;">خرید فیلم کامل آموزش زناشویی</span></font></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">با نام محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div></div> text/html 2012-12-23T11:23:06+01:00 ashnamahbob.mihanblog.com امین فیلم آموزشهای ز ن ا ش و ی ی http://ashnamahbob.mihanblog.com/post/14 <p>&nbsp;</p><div><p style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 20pt;">خرید فیلم کامل آموزش زناشویی</span></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 20pt;"><br type="_moz"></span></p><p style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 20pt;"><span style="font-family: Arial;">( <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">توجه فرمایید خرید این محصول به افراد متاهل توصیه می شود</span></strong> )</span></span></p><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202224.png" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی" width="500" height="157"></span></span></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این فیلم برای افراد کمتر از 18 سال مناسب نیست</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><font face="Arial"><span style="font-size: 21.3333px;">خرید فیلم کامل آموزش زناشویی</span></font></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">آیا می دانید علت اصلی بیش از 50% طلاقها در ایران ناشی از نارضایتی جن**سی و عدم آشنایی با این مسائل می باشد؟!</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202191.jpg" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">بسیاری از زنان در زندگی زناشویی خود هیچگاه ار*گا*سم را تجربه نمی كنند و در موارد زیادی وانمود می كنند كه ار*گا*سم شده اند.</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">چـرا خـانـم هـا تـصـور مـی كـنـند تـوانایی رسیدن به اوج لذ*ت جن*سی را ندارند؛ آیا میـدانید كه تمام خانم ها قادر به رسیـدن به این مرحله می باشند؟</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">بله؛ حقیقت دارد ! &nbsp;شاید در مورد انز*ال خانمـها چـیـزهایی شنیده باشید و یا مانند خیلی از افراد، اصلاً بـه هیچ وجه با آن آشنا نباشید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: Arial;">:: اخطار:: تماشای این مجموعه برای افراد زیر 18 سال به هیچ وجه توصیه نمی شود::</span></strong></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;<a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298461714.jpg" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">بسیاری از مردان نیز تنها یك سطح از ارگا*سم را تجربه می كنند و اطلاعی از روشهایی كه می تواند باعث شود تا ل*تی عمیق تر و طولانی تر همراه با انز*ال من*ی بیشتر را تجربه كنند ، ندارند .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://www.saritar.com/wp-content/uploads/2012/04/100381image005.jpg" alt="خرید فیلم آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">قیمت : فقط 4200 هزار تومان</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت.</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">فیلم کامل آموزش زناشویی</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این دی وی دی شامل ویدئوهای آموزشی می باشد .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-family: Arial; font-size: 21.3333px;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202322.png" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">امروزه داروها و مواد شیمیایی مختلفی با اسامی گوناگون در داروخانه ها و فروشگاه های اینترنتی با قیمتهای بسیار گزاف به فروش می رسند اما آیا &nbsp;آنها &nbsp; تاثیرگذار هستند؟</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این داروها، اسپری ها، صابونها، كرم ها، ژل ها و ... یا تاثیرگذار نیستند و یا اگر هم تاثیری بگذارند آنچنان ناچیز است كه قابل ذكر نیست و البته در مواردی این اجناس تقلبی بوده و تاثیرات سوء نیز به همراه دارند .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202322.png" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">چاره كار تنها آموختن شیوه ها و تكنیك های علمی و جدید و بالا بردن سطح اطلاعات است.&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp;<a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202235.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a>&nbsp; &nbsp;</span></span><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-family: Arial; font-size: 21.3333px;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202235.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a>&nbsp;&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">1 دی وی دی آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">قیمت : فقط 4200 تومان</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><br></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;آموزش &nbsp; &nbsp;علمی روابط بین زن و مرد بی حیا*یی نیست بلكه یك نیاز ضروریست كه &nbsp; متاسفانه &nbsp;در كشور ما این آموزش به مردان و زنان ایرانی یا داده نمی شود و &nbsp; یا از &nbsp;راههای نا مناسب (فیلمهای پو...ن) می رسد كه در نتیجه آسیب های &nbsp;جدی &nbsp;به &nbsp;روابط زوجین می زند .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-size: 13.3333px;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202489.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">من تحقیقاتی پیرامون این موضوع داشتم و با تكنیك های جدیدی آشنا شدم كه &nbsp;نیاز به آموزش دارند كه قصد دارم نتیجه تمام تحقیقات رو در یك بسته در &nbsp;اختیار تمام علاقه مندان قرار بدم تا از این طریق كمك كنم كه همسران &nbsp;ایرانی زندگی زناشویی سالم و پرنشاطی رو تجربه بكنند .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><br></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اگر به آموزش هایی كه در این بسته داده شده ، دقت كنید من به شما این قول رو می دم كه هم خودتون و هم همسرتون لذت بسیار بیشتری خواهید برد&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298461769.jpg" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">فرصتی بدست آمده تا ما شما را به رویا های عاشقانه زیستن ببریم.</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این حق شماست كه در هزاره ی جدید مهارت های شاد زیستن را بدانید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این دی وی دی به صورت محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">قیمت : فقط 4200 تومان</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; &nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">1 دی وی دی آموزشهای قبل و بعد ازدواج ( <strong>کاملا تصویری</strong> )</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank" style="font-size: 13.3333px;"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202489.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">شما با بكارگیری آموزشهای این بسته به سادگی می توانید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt;">خود را بعد از مدتی در بین &nbsp;انسانهای &nbsp;زیبا وسالم وخوشبخت و موفق خواهید دید .</span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298462088.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این دی وی دی به صورت محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><a href="http://ashnamahbob.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://lebasshop.birblog.ir/upload/lebasshop/1463202489.gif" alt="خرید فیلم کامل آموزش زناشویی"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">ما به كمك این بسته &nbsp;ثابت می كنیم روش عاشقانه زیستن چیست .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">آموزش کامل و جامع تکنینک های رابطه موثر</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">شما در این بسته یاد خوهید گرفت که چگونه همسر یا فرد ایده آل خود را ار ضا کنید و دیگر یه رابطه یک طرفه نداشته باشید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">دلایل جدایی پس از رابطه جنسی و همچنین آموزهای پایداری روابط به شما اموزش داده میشود .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp;</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">1 دی وی دی آموزشهای قبل و بعد از ازدواج ( کاملا تصویری )</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">قیمت : فقط 4200 تومان</span></span></strong></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a><a title="خرید اینترنتی" href="http://dvdshop.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" rel="خرید اینترنتی" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none; font-family: yekan; font-size: medium; background-color: rgb(247, 247, 247);"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1279711036.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%;"></a></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">توجه !! این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعد از ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;"><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Arial"><span style="font-size: 21.3333px;">خرید فیلم کامل آموزش زناشویی</span></font></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-family: Arial; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: Arial;">با نام محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود .</span></span></div><div style="font-size: 13.3333px; text-align: center;">&nbsp;</div></div> text/html 2012-04-13T23:01:21+01:00 ashnamahbob.mihanblog.com امین 30 مستند جنجالی ایرانی http://ashnamahbob.mihanblog.com/post/9 <!-- Begin sabzgostar Banner Code --> <script type="text/javascript" src="http://ladyday.tbuy.biz/shop/ads/postfix/12128/2/10/1?"></script> <!-- Begin  sabzgostar Banner Code -->