فیلم آموزش زناشویی،مستند ایرانی،دوجنسه،فقر و فحشا،شوک،مستند پارتی دی وی دی آموزش زناشویی و زوجین http://ashnamahbob.mihanblog.com 2016-05-02T01:19:08+01:00 text/html 2013-12-03T15:57:35+01:00 ashnamahbob.mihanblog.com امین فیلم آموزش زنان و مردان برای ازدواج http://ashnamahbob.mihanblog.com/post/17 <p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/3.gif" alt="یادگیری روبط زناشویی" height="60" width="468"></span></span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">******** <strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 18pt;">این بسته به افراد مجرد توصیه نمی شود</span></span></strong> ********</span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;<img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298457205.gif" alt="آشنا محبوب">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298457205.gif" alt="آشنا محبوب"></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>" تماشای این فیلم برای افراد زیر&nbsp;18 سال&nbsp;مناسب نمی باشد "</strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></p><p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0kFlxyqL50iFef7EvVfgaDGDjrTGv9Ha04qiayDyh1uVQ2Dh5" alt="فیلم آموزش زناشویی" height="400" width="450"></span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>آیا می دانید ریشه و علت پنهان بیش از 50 درصد طلاقها نارضایتی جن **سی میباشد؟</strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></p><p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://shopus.ws/uploads/1258199202_ezdevaj4.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</strong></span></p><p></p><p><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بسیاری از زنان در زندگی زناشویی خود هیچگاه ار*گا*سم را تجربه نمی كنند و در موارد زیادی وانمود می كنند كه ار*گا*سم شده اند. چـرا خـانـم هـا تـصـور مـی كـنـند تـوانایی رسیدن&nbsp;به&nbsp;اوج&nbsp;لذ*ت جن*سی را ندارند؛ آیا میـدانید كه تمام خانم ها قادر به رسیـدن به این مرحله می باشند؟ بله؛ حقیقت دارد!&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شاید در مورد انز*ال خانمـها چـیـزهایی شنیده باشید و یا مانند خیلی از &nbsp;&nbsp;افراد، &nbsp;اصلاً بـه هیچ وجه با آن آشنا نباشید .</span></span><br></span></p><p>&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://up.shamsy.ir/up/mashty/Pictures/42.jpg" alt="آشنا محبوب"></span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">::&nbsp;<strong>اخطار</strong>:: <strong>تماشای این مجموعه بر<em>ای افراد زیر 18</em>&nbsp;سال به هیچ وجه توصیه نمی شود</strong>::</span></span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">بسیاری از مردان نیز تنها یك سطح از ارگا*سم را تجربه می كنند و اطلاعی از روشهایی كه می تواند باعث شود تا لذ*تی عمیق تر و طولانی تر همراه با انز*ال من*ی بیشتر را تجربه كنند ، ندارند.</span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.saritar.com/wp-content/uploads/2012/04/100381image005.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" height="350" width="450"></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><a href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><span style="font-size: 16pt;"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></span></a></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">آموزش های&nbsp;ج ن -س &nbsp;ی</span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>قیمت : 4200 هزار تومان</strong></span></p><p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت.</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298461714.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این بسته شامل ویدئوهای آموزشی و عکس می باشد</span></span></strong></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">امروزه داروها و مواد شیمیایی مختلفی با اسامی گوناگون در داروخانه ها و &nbsp;فروشگاه های اینترنتی با قیمتهای بسیار گزاف به فروش می رسند اما آیا &nbsp;آنها &nbsp;&nbsp;تاثیرگذار هستند؟<br></span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این داروها، اسپری ها، صابونها، كرم ها، ژل ها و ... یا تاثیرگذار نیستند و یا اگر هم تاثیری بگذارند آنچنان ناچیز است كه قابل ذكر نیست و البته در مواردی این اجناس تقلبی بوده و تاثیرات سوء نیز به همراه دارند .</span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298462088.gif" alt="فیلم آموزش زناشویی"></span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>چاره كار تنها آموختن شیوه ها و تكنیك های علمی و جدید و بالا بردن سطح اطلاعات است.</strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></p><p></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</strong></span></p><p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><a href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><span style="font-size: 16pt;"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></span></a></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1&nbsp;دی وی دی&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></p><p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">قیمت : 4200 تومان</span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/3.gif" alt="" height="100" width="400"></span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;آموزش &nbsp;&nbsp;&nbsp;علمی روابط بین زن و مرد بی حیا*یی نیست بلكه یك نیاز ضروریست كه &nbsp;&nbsp;متاسفانه &nbsp;در كشور ما این آموزش به مردان و زنان ایرانی یا داده نمی شود و &nbsp;&nbsp;یا از &nbsp;راههای نا مناسب (فیلمهای پو...ن) می رسد كه در نتیجه آسیب های &nbsp;جدی &nbsp;به &nbsp;روابط زوجین می زند.</span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.rahafun.com/wp-content/uploads/a15.jpg" alt="آموزش زناشویی"></span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br>من تحقیقاتی پیرامون این موضوع داشتم و با تكنیك های جدیدی آشنا شدم كه &nbsp;نیاز به آموزش دارند كه قصد دارم نتیجه تمام تحقیقات رو در یك بسته در &nbsp;اختیار تمام علاقه مندان قرار بدم تا از این طریق كمك كنم كه همسران &nbsp;ایرانی زندگی زناشویی سالم و پرنشاطی رو تجربه بكنند<br></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><a href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><span style="font-size: 16pt;"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></span></a></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1&nbsp;دی وی دی&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</strong></span></span></span></p><p></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/jensi4.jpg" alt="" height="366" width="613"></span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></a></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1&nbsp;دی وی دی&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</strong></span></p><p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br><span style="font-size: 16pt;">اگر به آموزش هایی كه در این بسته داده شده ، دقت كنید من به شما این قول رو می دم كه هم خودتون و هم همسرتون لذت بسیار بیشتری خواهید برد</span><strong><br>&nbsp;</strong></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</strong><br></span></span></p><div style="text-align: center;" align="center"><p>&nbsp;</p><span style="font-size: 16pt;"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong><img src="http://www.bitamarket.com/wp-content/uploads/2012/08/amozesh-raftar-jensi-04.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></strong></span></p><p>&nbsp;</p></span></div><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>فرصتی بدست آمده تا ما شما را به رویا های عاشقانه زیستن ببریم.</strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></p><p></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این حق شماست كه در هزاره ی جدید&nbsp;<strong>مهارت های شاد زیستن</strong>&nbsp;را بدانید</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">به صورت محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود</span></span></p><div style="text-align: center;"><center><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 20px;">&nbsp;</span><a href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(70, 120, 145); font-family: Tahoma; cursor: pointer;"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" border="0" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: rgb(0, 0, 0); font-size: 16px; vertical-align: baseline; max-width: 480px;"></a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></center><p>&nbsp;</p><span style="font-size: 16pt;"><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1&nbsp;دی وی دی&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج ( کاملا تصویری )</strong></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></p></span></div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شما با بكارگیری آموزشهای این بسته&nbsp;به سادگی می توانید&nbsp;<br>خود را بعد از مدتی در بین&nbsp;&nbsp;انسانهای&nbsp; زیبا وسالم وخوشبخت و موفق خواهید دید.</span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298457205.gif" alt="تیپ ساز">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298457205.gif" alt="تیپ ساز"></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><div style="text-align: center;"><center><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><a href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><span style="font-size: 16pt;"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="فیلم آموزش قبل و بعداز ازدواج" border="0"></span></a></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></center><p>&nbsp;</p><span style="font-size: 16pt;"><p><span style="font-size: 18pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1&nbsp;دی وی دی&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج ( کاملا تصویری )</strong></span></span></span></p></span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><div style="text-align: center;"><br class="Apple-interchange-newline"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>قیمت</strong></span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span style="font-size: 16pt;">:</span>&nbsp;</span><strong style="font-size: 16pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">4200 تومان</strong></div><p></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;<img src="http://up.patogh4u.com/uploads/13494638771.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">به صورت محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود</span></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</strong></span></span></span></p><p></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/3.gif" alt="" height="100" width="400"></span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>ما به كمك این&nbsp;بسته&nbsp; ثابت می كنیم&nbsp; عاشقانه زیستن چیست.</strong></span></p><p></p><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>آموزش تکنینک هاتی رابطه موثر</strong></span></p><p></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">شما در این بسته یاد خوهید گرفت که چگونه همسر یا فرد ایده آل خود را ار ضا کنید و دیگر یه رابطه یک طرفه نداشته باشید.</span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">دلایل جدایی پس از رابطه جنسی و همچنین آموزهای پایداری روابط به شما اموزش داده میشود.</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">^^^ به همراه عکس و ویدیوهای آموزشی ^^^</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7353454943/77.jpg" alt="http://pixha.net/uploads/images/irnashop/ZANASHOII/6.JPG" height="299" width="597"></span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;شما این را با تجربه و به عینه خواهید دید.</strong></span></p><p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></a></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1 دی وی دی&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج ( کاملا تصویری )</strong></span></p><p style="text-align: center;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16pt;">قیمت : 4200 تومان</strong></p><p></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmolZLwFslsSVKl8Somq2YsqpsBCoFkdPqy7fhLDoBGfoA2paH" alt="فیلم آموزش زناشویی" height="625" width="240"></span></span><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></a></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16pt;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>1&nbsp;دی وی دی&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</strong></span></p><p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>&nbsp;</strong><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/3.gif" alt="" height="100" width="400"></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت.</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید.</span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.nazfun.com/upload/7333172f97866d1574acac2a1639ff49.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1296023116.jpg" alt="http://www.30cd.biz/upload_pic/1296023116.jpg"></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">با نام محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود.</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2012-12-23T11:23:06+01:00 ashnamahbob.mihanblog.com امین فیلم آموزشهای ز ن ا ش و ی ی http://ashnamahbob.mihanblog.com/post/14 <p>&nbsp;<span style="font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span lang="fa"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128); font-size: large;">آموزش مسایل جنسی و زناشویی</span></span><br>&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><img style="color: #ff0000; font-size: 17px; font-weight: bold; text-align: -webkit-auto;" src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/3.gif" alt="یادگیری روبط زناشویی" height="60" width="468">&nbsp;<span style="text-align: -webkit-auto;">&nbsp;</span><span style="text-align: -webkit-auto;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128); font-size: large;">&nbsp;</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="text-align: -webkit-auto;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-size: 12pt;"><span style="text-align: -webkit-auto;"><span lang="fa"><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(0, 128, 0); color: rgb(255, 255, 255);">******** این بسته به افراد مجرد توصیه نمی شود ********</span></span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; ">&nbsp;<img src="http://tipshop.ir/wp-content/uploads/2013/04/zanashooee.jpg" alt="آشنا محبوب"><img src="http://tipshop.ir/wp-content/uploads/2013/04/zanashooee.jpg" alt="آشنا محبوب"></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><strong style="font-size: 16pt;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">" تماشای این فیلم برای افراد زیر&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">18 سال</span>&nbsp;مناسب نمی باشد "</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; "><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;<img src="http://toca.ir/page_org/www.toca.ir_1352199000_,_1119_1200.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" height="400" width="450"></span></p><p style="font-size: 13pt; font-weight: bold; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="text-align: -webkit-auto;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span style="text-align: -webkit-auto;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="background-color: #b9e3ff;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;">آیا می دانید ریشه و علت پنهان بیش از 50 درصد طلاقها نارضایتی جن **سی میباشد؟</span></strong></span></span></span></p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; "><img src="http://shopus.ws/uploads/1258199202_ezdevaj4.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="text-align: -webkit-auto;">&nbsp;</span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="text-align: -webkit-auto;"><strong><span style="color: rgb(153, 0, 153); font-size: medium;"><span lang="fa">&nbsp;</span>این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</span></strong></span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="text-align: -webkit-auto;"><span style="color: rgb(153, 0, 153); font-size: medium;"><strong><br></strong></span><span style="color: rgb(0, 128, 128); font-size: medium;">بسیاری &nbsp;&nbsp;&nbsp;از زنان در زندگی زناشویی خود هیچگاه ار*گا*سم را تجربه نمی كنند و در &nbsp;&nbsp;&nbsp;موارد زیادی وانمود می كنند كه ار*گا*سم شده اند.چـرا خـانـم هـا تـصـور &nbsp;&nbsp;&nbsp;مـی كـنـند تـوانایی رسیدن به اوج لذ*ت جن*سی را ندارند؛ آیا میـدانید كه &nbsp;&nbsp;&nbsp;تمام خانم ها قادر به رسیـدن به این مرحله می باشند؟ بله؛ حقیقت دارد! &nbsp;&nbsp;شاید در مورد انز*ال خانمـها چـیـزهایی شنیده باشید و یا مانند خیلی از &nbsp;&nbsp;افراد، &nbsp;اصلاً بـه هیچ وجه با آن آشنا نباشید.</span></span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><img src="http://tipshop.ir/wp-content/uploads/2013/04/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8.jpg" alt="آشنا محبوب"></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="text-align: -webkit-auto;">&nbsp;</span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="text-align: -webkit-auto;"><span style="color: #ff0000; font-weight: normal; line-height: normal; background-color: #ffff00; font-size: medium;">::&nbsp;</span><span class="style5" style="color: #ff0000; font-weight: normal; line-height: normal; background-color: #ffff00; font-size: medium;"><strong>اخطار</strong></span><span style="color: #ff0000; font-weight: normal; line-height: normal; background-color: #ffff00; font-size: medium;">:: تماشای این مجموعه بر</span><strong style="color: #ff0000; line-height: normal; background-color: #ffff00; font-size: medium;"><em>ای افراد زیر 18</em></strong><span style="color: #ff0000; font-weight: normal; line-height: normal; background-color: #ffff00; font-size: medium;">&nbsp;سال به هیچ وجه توصیه نمی شود::</span>&nbsp;</span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="text-align: -webkit-auto;"><span style="color: rgb(153, 0, 153); font-size: medium;"><br><br>بسیاری &nbsp;&nbsp;&nbsp;از مردان نیز تنها یك سطح از ارگا*سم را تجربه می كنند و اطلاعی از &nbsp;&nbsp;&nbsp;روشهایی كه می تواند باعث شود تا لذ*تی عمیق تر و طولانی تر همراه با &nbsp;&nbsp;&nbsp;انز*ال من*ی بیشتر را تجربه كنند ، ندارند.</span></span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="text-align: -webkit-auto;"><img src="http://toca.ir/page_org/www.toca.ir_1352103645_,_1600_2560.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" height="350" width="450">&nbsp;</span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="text-align: -webkit-auto;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "><span style="text-align: -webkit-auto;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "><span style="text-align: -webkit-auto;">&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;">&nbsp;</span><a style="font-size: medium; text-decoration: none; color: #467891; cursor: pointer;" href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-size: 21px; font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif; color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="fa">آموزش های</span></span></span><span style="font-size: 21px; font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;ج ن -س &nbsp;ی</span></span></span></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">4200 هزار تومان</span></strong></span></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16pt;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت.</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16pt;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; "><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298461714.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; ">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;<span lang="fa">این بسته شامل ویدیو های آموزشی و عکس می باشد.</span></p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span style="color: #008000; font-family: Tahoma; font-size: medium;">امروزه &nbsp;&nbsp;&nbsp;داروها و مواد شیمیایی مختلفی با اسامی گوناگون در داروخانه ها و &nbsp;فروشگاه &nbsp;&nbsp;های اینترنتی با قیمتهای بسیار گزاف به فروش می رسند اما آیا &nbsp;آنها &nbsp;&nbsp;تاثیرگذار هستند؟</span><span style="color: #990099; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></span></p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span style="color: #990099; font-family: Tahoma; font-size: medium;">این &nbsp;&nbsp;&nbsp;داروها، اسپری ها، صابونها، كرم ها، ژل ها و ... یا تاثیرگذار نیستند و &nbsp;&nbsp;یا &nbsp;اگر هم تاثیری بگذارند آنچنان ناچیز است كه قابل ذكر نیست و البته در &nbsp;&nbsp;&nbsp;مواردی این اجناس تقلبی بوده و تاثیرات سوء نیز به همراه دارند.</span></p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298462088.gif" alt="فیلم آموزش زناشویی">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><strong><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma; font-size: medium;">چاره كار تنها آموختن شیوه ها و تكنیك های علمی و جدید و بالا بردن سطح اطلاعات است.</span></strong></p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><img src="http://tipshop.ir/wp-content/uploads/2013/04/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><strong><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: large;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</span></strong></p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><strong><span style="font-size: 16pt;">4200 هزار تومان</span></strong></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16pt;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-size: 16pt; color: #ff0000;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span></p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: 21px;"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;</span><a style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-decoration: none; color: #467891; cursor: pointer;" href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></a></span></span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif; color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma;">1<span lang="fa">&nbsp;دی وی دی</span></span></span><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</span></span></span></span></strong></p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-size: 13pt; font-weight: bold; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 21px;">4200 تومان</span></span></p><p style="font-size: 13pt; font-weight: bold; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/3.gif" alt="" height="100" width="400"></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="direction: rtl; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: medium;">&nbsp;آموزش &nbsp;&nbsp;&nbsp;علمی روابط بین زن و مرد بی حیا*یی نیست بلكه یك نیاز ضروریست كه &nbsp;&nbsp;متاسفانه &nbsp;در كشور ما این آموزش به مردان و زنان ایرانی یا داده نمی شود و &nbsp;&nbsp;یا از &nbsp;راههای نا مناسب (فیلمهای پو...ن) می رسد كه در نتیجه آسیب های &nbsp;جدی &nbsp;به &nbsp;روابط زوجین می زند.</span></span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="direction: rtl; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="font-size: medium;"><br></span></span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><img src="http://upload.tehran98.com/img1/oql4inyitoon0gxp4361.jpg" alt="آموزش زناشویی"></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><span style="direction: rtl; color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><br></span><span style="direction: rtl; font-size: medium;">من &nbsp;&nbsp;&nbsp;تحقیقاتی پیرامون این موضوع داشتم و با تكنیك های جدیدی آشنا شدم كه &nbsp;نیاز &nbsp;&nbsp;به آموزش دارند كه قصد دارم نتیجه تمام تحقیقات رو در یك بسته در &nbsp;اختیار &nbsp;&nbsp;تمام علاقه مندان قرار بدم تا از این طریق كمك كنم كه همسران &nbsp;ایرانی زندگی &nbsp;&nbsp;زناشویی سالم و پرنشاطی رو تجربه بكنند</span><span style="direction: rtl; color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><br>&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;">&nbsp;<a style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-decoration: none; color: #467891; cursor: pointer;" href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"><br></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif; color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma;">1<span lang="fa">&nbsp;دی وی دی</span></span></span><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</span></span></span></span></strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14pt; text-align: center; "><span style="direction: rtl; color: rgb(0, 128, 0);"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/jensi4.jpg" alt="" height="366" width="613"></span></p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; display: inline !important; text-align: center; "><span style="direction: rtl; color: rgb(0, 128, 0);"><strong>&nbsp;</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "><span style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "><a style="font-size: medium; text-decoration: none; color: #467891; cursor: pointer;" href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif; color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma;">1<span lang="fa">&nbsp;دی وی دی</span></span></span><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</span></span></span></span></strong></p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; "><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><span style="direction: rtl; color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><br>اگر &nbsp;&nbsp;&nbsp;به آموزشهایی كه در این بسته داده شده ، دقت كنید من به شما این قول رو &nbsp;&nbsp;می &nbsp;دم كه هم خودتون و هم همسرتون لذت بسیار بیشتری خواهید برد</span><strong><span style="direction: rtl; font-size: x-large; color: #008000; font-family: 'Lucida Grande', Arial, sans-serif;"><br>&nbsp;</span></strong></span></p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: large;">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</span></strong><span style="color: #000080; font-size: large;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;&nbsp;</p><div align="center"><p style="color: rgb(0, 128, 0); font-weight: bold; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 128, 0); font-weight: bold; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;<strong style="text-align: -webkit-auto;"><span style="direction: rtl; font-size: x-large;"><img style="color: #000000; font-weight: normal;" src="http://khersi.ir/wp-content/uploads/2012/04/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-300x251.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></span></strong></p><p style="color: rgb(0, 128, 0); font-weight: bold; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></div><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; text-align: center; " dir="rtl">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13pt; font-weight: bold; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; " dir="rtl"><strong><span style="color: #ffffff; font-family: 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Tahoma;" lang="FA"><span style="color: #cc0066;">فرصتی بدست آمده تا ما شما را به رویا های عاشقانه زیستن ببریم.</span></span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; ">&nbsp;</p><p class=" " style="font-size: 13pt; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">این حق شماست كه در هزاره ی جدید&nbsp;<strong>مهارت های شاد زیستن</strong><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;را بدانید</span></span></span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody16">&nbsp;</span>&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="font-size: 13pt; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody18"><span class="itemCom"><span lang="en-us"><span style="font-size: medium; direction: rtl; color: #ffffff; font-family: Tahoma;"><span style="color: #ff0000; font-size: 17px;">به صورت محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></span></span></span></p><p style="text-align: center; ">&nbsp;<span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 18px;">&nbsp;</span></p><div style="color: #333333; font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 18px; clear: both; text-align: center; padding: 5px;"><center><span style="color: #000000; font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">&nbsp;</span><span style="color: #000000; font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">&nbsp;</span><a style="line-height: normal; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-decoration: none; color: #467891; cursor: pointer;" href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"></a></center><p>&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif; color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma;">1<span lang="fa">&nbsp;دی وی دی</span></span></span><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج ( کاملا تصویری )</span></span></span></span></strong></p></div><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16pt;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-size: 16pt; color: #ff0000;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span>&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-size: 13pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p class=" " style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: Tahoma; line-height: 12px; text-align: center; padding: 0px; " dir="rtl"><span style="font-weight: bold; direction: rtl; font-size: medium; color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-size: x-small; direction: rtl; color: #008000;">&nbsp;</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p class=" " style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; " dir="rtl"><span style="font-size: medium; direction: rtl; font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 255);">شما با بكارگیری آموزشهای این بسته<span lang="en-us">&nbsp;به سادگی می توانید&nbsp;<br>خود را بعد از مدتی در بین&nbsp;&nbsp;انسانهای&nbsp; زیبا وسالم وخوشبخت و موفق خواهید دید.</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p class=" " style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-family: Tahoma; line-height: 12px; text-align: center; padding: 0px; " dir="rtl"><span style="font-size: 13pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="direction: rtl; font-size: medium; color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="text-align: -webkit-auto;"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298457205.gif" alt="تیپ ساز">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1298457205.gif" alt="تیپ ساز"></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><div style="color: #333333; font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 18px; clear: both; text-align: center; padding: 5px;"><p>&nbsp;</p><center><span style="color: #000000; font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">&nbsp;</span><span style="color: #000000; font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">&nbsp;</span><a style="line-height: normal; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-decoration: none; color: #467891; cursor: pointer;" href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="فیلم آموزش قبل و بعداز ازدواج" border="0"></a></center><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13px; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif; color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma;">1<span lang="fa">&nbsp;دی وی دی</span></span></span><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج ( کاملا تصویری )</span></span></span></span></strong></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 18px; clear: both; text-align: center; padding: 5px; "><br class="Apple-interchange-newline"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: x-large;">4200 تومان</span></strong></span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 18px; clear: both; text-align: center; padding: 5px; ">&nbsp;</div><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-size: 21px; font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">آموزشهای</span></span></span><span style="font-size: 21px; font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;جنسی</span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: 16pt;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-size: 16pt; color: #ff0000;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید!</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-size: 13pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">به صورت محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-size: 13pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p class=" " style="font-family: Tahoma; direction: rtl; line-height: 30px; unicode-bidi: embed; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: 13pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="direction: rtl; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 255);">این محصول ویژه افراد متاهل می باشد</span></strong></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/3.gif" style="font-size: 17px; font-weight: bold; line-height: 30px;" alt="" height="100" width="400"></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span style="font-size: 13pt; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0"><span style="direction: rtl; font-size: medium;">ما به كمك این&nbsp;</span><span style="font-size: medium; direction: rtl;"><span style="direction: rtl;">بسته</span><span lang="en-us"><span style="direction: rtl;">&nbsp; ثابت می كنیم&nbsp; عاشقانه زیستن چیست.</span></span></span></span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 17px;"><strong><br></strong></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><strong><span style="font-size: medium; direction: rtl;"><span style="direction: rtl;"><span lang="fa"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0"><span style="font-size: 13pt; color: rgb(153, 51, 255);">آ</span><span style="color: rgb(153, 51, 255);">موزش تکنینک هاتی رابطه موثر</span></span></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span lang="fa"><span style="color: #800000;"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt;">شما در این بسته یاد خوهید گرفت که چگونه همسر یا فرد ایده آل خود را ار ضا کنید و دیگر یه رابطه یک طرفه نداشته باشید.</span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span lang="fa"><span style="color: #800000;"><span style="font-weight: bold; font-size: 14pt;">دلایل جدایی پس از رابطه جنسی و همچنین آموزهای پایداری روابط به شما اموزش داده میشود.</span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span style="font-size: 16pt;"><span lang="fa"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">^^^ به همراه عکس و ویدیوهای آموزشی ^^^</span></span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><img style="background-color: rgb(255, 255, 0); font-size: medium;" src="http://s2.picofile.com/file/7353454943/77.jpg" alt="http://pixha.net/uploads/images/irnashop/ZANASHOII/6.JPG" height="299" width="597"></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><strong><span style="direction: rtl; font-size: medium;"><span lang="en-us"><span style="font-size: 13pt; color: rgb(255, 0, 0);"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0" style="color: black;">&nbsp;شما این را با تجربه و به عینه خواهید دید.</span></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;<span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-decoration: none; color: #467891; cursor: pointer;" href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"><br></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif; color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma;"><span lang="fa">1 دی وی دی</span></span></span><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج ( کاملا تصویری )</span></span></span></span></strong></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><strong style="color: #ff0000; font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 18px;"><span style="font-size: x-large;">4200 تومان</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><img src="http://up.patogh4u.com/uploads/13494638771.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی" height="300" width="450"></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-size: 19px; font-weight: 800;"><br></span></span></p><p style="text-align: center;"><a style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-decoration: none; color: #467891; cursor: pointer;" href="http://ladyday.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/282" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/09/BUY1-0.jpg" alt="" border="0"><br></a></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif; color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma;">1<span lang="fa">&nbsp;دی وی دی</span></span></span><span style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif;"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma;"><span lang="fa">&nbsp;آموزشهای قبل و بعد از ازدواج</span></span></span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; " dir="rtl">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt;"><strong><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></strong></span></span><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/3.gif" style="font-size: 17px; font-weight: bold; line-height: 30px;" alt="" height="100" width="400"></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="text-align: -webkit-auto; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="text-align: -webkit-auto; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;<span style="font-size: 16pt; font-weight: normal;">این محصول کاملا مخفیانه ارسال میشود و بعداز ثبت سفارش فروشنده با شما تماس خواهد گرفت.</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="text-align: -webkit-auto; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; ">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; "><span style="text-align: -webkit-auto; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 16pt;">اول محصول را دریافت کنید سپس هزینه را بپردازید.</span>&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center; "><img src="http://www.nazfun.com/upload/7333172f97866d1574acac2a1639ff49.jpg" alt="فیلم آموزش زناشویی"></p><p style="text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; "><img style="font-family: tahoma, Roya, 'DejaVu Sans', Tahoma, sans-serif; font-size: 11px;" src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1296023116.jpg" alt="http://www.30cd.biz/upload_pic/1296023116.jpg"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; font-size: 18pt; font-family: Tahoma;">با نام محصول آموزش کامپیوتر ارسال می شود</span></p> text/html 2012-04-13T23:01:21+01:00 ashnamahbob.mihanblog.com امین 30 مستند جنجالی ایرانی http://ashnamahbob.mihanblog.com/post/9 <p style="text-align: center;"><a href="http://tipshop.sabzgostar.net/shop/products/view/464" target="_blank"><img src="http://tipsaz.ir/wp-content/uploads/2012/11/2.jpg" alt="30 مستند جنجالی"></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://tipshop.sabzgostar.net/shop/products/view/464" target="_blank"><img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1355821616.jpg" alt="30 مستند جنجالی"></a></p>